Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Disclaimer

Tot standkoming
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Wielerpromotie Achtkarspelen. De uitvoering van en het onderhoudt aan de website wordt gedaan door Stichting Wielerpromotie Achtkarspelen. Stichting Wielerpromotie Achtkarspelen besteedt in uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.

Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting Wielerpromotie Achtkarspelen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Links
Het is mogelijk dat via de website van Stichting Wielerpromotie Achtkarspelen toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stichting Wielerpromotie Achtkarspelen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Stichting Wielerpromotie Achtkarspelen, haar sponsors of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Wielercomité Surhuisterveen, haar sponsors of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

  • STERC
  • LinQhost
  • Stertil
  • Heibel
  • Schippers BV

Contact

Stichting Wielerpromotie Achtkarspelen
Warmoltsstrjitte 49
9281 PL Harkema

T: 06 242 22 591
E: info@wielerpromotieachtkarspelen.nl